Ontwerp

Een gedegen tuinontwerp komt tot stand in samenspraak met de opdrachtgever. Hierin komen  de wensen van de opdrachtgever en de vakkennis van Micha Gubbels Sfeervolle Tuinen tot uiting.

Visie

Een door Micha Gubbels Sfeervolle Tuinen gemaakt tuinontwerp kenmerkt zich door krachtige lijnen, verassende materiaal keuze en oog voor detail. Een tuinontwerp moet bij u als opdrachtgever passen en afgestemd worden op uw leefomgeving, stijl en emoties. Hierbij is het onze opdracht om deze wensen samen te laten vloeien tot een tuinontwerp dat bij u als opdrachtgever de juiste snaar prikkelt en de wauw factor aanspreekt.

Werkwijze

Tijdens een eerste vrijblijvend gesprek zal aan de hand van een inventarisatie lijst ( download hier ) uw wensen en ideeën in kaart worden gebracht. Aan de hand van deze lijst zal er een schets ontwerp gemaakt worden. Het schets ontwerp zal met u besproken worden en aan de hand van de tijdens dit gesprek aangegeven opmerkingen zal er een definitief tuinontwerp gemaakt worden.

Binnen ons tuinontwerp word al zo veel als mogelijk aandacht besteed aan details. De gewenste verlichtingspunten, afwatering en andere technische gegevens worden al zo veel mogelijk in uw tuinontwerp opgenomen.

Beplantingsplan

Indien u wenst kan er een gedetailleerd beplantingsplan bij uw tuinontwerp gemaakt worden. In dit beplantingsplan staat de te gebruiken beplanting voor uw tuin als nummers aangegeven die corresponderen met een plantlijst met afbeeldingen die u ontvangt. Het beplantingsplan word normaliter pas gemaakt als het tuinontwerp definitief door u is goedgekeurd.

Kosten ontwerp

Aan een door Micha Gubbels Sfeervolle Tuinen gemaakt ontwerp zitten de onderstaande kosten verbonden:

Bij een tuinoppervlak van 0 tot 250 m2
Bij een tuinoppervlak van 250 tot 500 m2
Bij een tuinoppervlak van 500 tot 750 m2
Bij een tuinoppervlak van 750 m2 en groter

€ 200,-
€ 350,-
€ 500,-
€ 650,- Prijzen zijn incl. BTW

Indien u een beplantingsplan met aantallen, soorten en maten wenst is dit ook mogelijk, bij tuinen tot 250 m2 is dit gratis, bij tuinen groter dan 250 m2 komt hier een meerprijs van € 150.- incl. BTW bij.

Laat u het ontwerp van uw tuin door Micha Gubbels Sfeervolle Tuinen uitvoeren, dan halveren de ontwerpkosten. Wenst u buiten het tuinontwerp geen gebruik te maken van de diensten van Micha Gubbels Sfeervolle Tuinen dan ontvangt u het ontwerp nadat u het tekengeld betaald heeft.